Home Last updated: 16.03.2019

Ministry of Defence 1
Ministerie van Defensie (MINDEF)Koninklijke Marechaussee (KMAR) Koninklijke Luchtmacht (KLu) Koninklijke Landmacht (KL)Koninklijke Marine (KM)Inspecteur-Generaal der KrijgsmachtMinister van DefensieStaatssecretaris (Personeel)Staatssecretaris (Materieel)Secretaris-GeneraalDirecteur Algemene BeleidszakenDirecteur Juridische ZakenHoofd Bureau Spreiding DefensiedienstenDirecteur Interne Controle KrijgsmachtDirecteur AccountantsdienstDirecteur Interne ZakenDirecteur VoorlichtingDirectie Militair-Geneeskundige DienstenDirectie Economisch-Financieel BeleidCoordinator Wetenschappelijk Onderzoek DefensieDirecteur-Generaal PersoneelAfdeling Inlichtingen en VeiligheidDirectoraat-Generaal PersoneelDirectie AutomatiseringDirecteur Materieel Koninklijke LandmachtDirecteur Economisch Beheer Koninklijke LandmachtDirecteur Materieel Koninklijke MarineDirecteur Personeel Koninklijke LandmachtDirecteur Personeel Koninklijke MarineAdmiraliteitsraadDirecteur Materieel Koninklijke LuchtmachtLegerraadChef Landmachtstaf (CLAS)Directeur Economisch Beheer Koninklijke MarineDirecteur Personeel Koninklijke LuchtmachtChef Marinestaf (CMS)Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMAR)Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (BDL)Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS)Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ)Directie MaterieelzakenDirectie DienstplichtzakenDirectie Financieel BeheerDirectie Gebouwen, Werken en TerreinenLuchtmachtraadDirecteur Economisch Beheer Koninklijke LuchtmachtChef Luchtmachtstaf (CLS)Directie Militaire PersoneelszakenAfdeling Operationele ZakenDirectie Plannen en Arbeidsvoorwaarden Militair PersoneelDefensiestafDirectie MaterieelplannenDirectie BurgerpersoneelDirecteur-Generaal Economie en FinancienAfdeling PlannenDirectie OrganisatieChef Defensiestaf (CDS)Directeur-Generaal MaterieelDirectoraat-Generaal MaterieelAfdeling TelecommunicatieDirectoraat-Generaal Economie en FinancienDirecteur DefensiestafCentrale OrganisatieMinisterieel gedeelte van de KrijgsmachtdelenKrijgsmachtdelen


Notes
 
a.Peacetime organisation. Under command of Commander-in-Chief of the Army in wartime.
b.The Commander-in-Chief of the Navy was also Chief of Staff of the Navy.
c.The Commander-in-Chief of the Army was also Chief of Staff of the Army.
d.The Commander-in-Chief of the Air Force was also Chief of Staff of the Air Force.
The positions displayed in fields with a double outline together formed the Defence Council (Defensieraad).

_________________________________________________
   
1.HTK 1983-1984, kamerstuknr. 18169 ondernr. 2 (Defensienota 1984-1993), 133. Brouwer et al., Vloot en politiek, 252. Sorrell, Je Maintiendrai, Appendix B. This organisational chart provides an overview of the main layout of the ministry. In 1976 it had adopted a matrix-type organisation, which came with several committees and lateral relations not shown here; see for instance HTK 1983-1984, op. cit., 134 and Sorrell, loc. cit. The general opinion was that the matrix organisation was overly large and lacked decisiveness due to increased bureaucracy and an emphasis on consensus. Moreover, it proved difficult to establish where exactly the powers of the central organisation ended and where those of the armed services began. Brouwer et. al., op. cit., 239-243. Hoffenaar en Schoenmaker, Met de blik, 303-304. Schoonoord, Pugno, 192-193. For an in-depth analysis of the matrix organisation of the Ministry of Defence, see Van Weerd, Matrixorganisaties, 309-316.