Home Last updated: 29.01.2019

Unit Symbols 1
 
parkgeestelijke verzorgingveldpostGroot-Brittanië (UK)legersectorlegergroepeenheid met (conventionele en) nucleaire taakamfibischgevechtshelikoptereenheidkas, financiënadministratieexplosieven, munitietechniekbrandweerkazerne, legerplaats, basis, complex, magazijn, werkplaatsreddingmarine, nautischmilitaire kapelbinationaal, multinationaalluchtmachtpantser(rups)geniegeluidmeeteenheidgravendienstgevechtsveldbewakingsradar, mortieropsporingsradarradioluchtdoelartilleriehospitaalstraalzendermortierluchtlandingluchtdoeleenheid, grondgebonden luchtverdedigingspeciale eenheid, antiterreurgeneeskundigherstel, onderhoud, assemblagepijpleidingseenheidverwisseleenheidwerktroepenmarechaussee, marinepatrouillescontrainlichtingenluchtverdedigingsradarliaisonpantserrupsinfanteriepantser(rups)verkenningmilitaire inlichtingen(dienst)pantser(rups)luchtdoelartillerieartillerieschoolgemotoriseerde infanterie (infanterie, mobiel)personeelsaanvullingseenheidwatervoorziening, waterzuiveringhelikoptereenheidstaf, commandotransportverbindingengenieNBC-verdedigingseenheid (Nucleair, Biologisch, Chemisch)bataljonWest-Duitsland (GE)Verenigde Staten (US)commando'spantserrupsantitankmunitiegeleide wapensgepantserde / gemechaniseerde artillerie (pantserrupsartillerie)lijnverbindingtelexbrandstof; benzine, olie, smeermiddelen (BOS)staf, hoofdkwartier, commandopost (op kaarten)voorwaartse waarneming, artilleriekeuken, levensmiddelengevechtsondersteuningartillerie (terrein)meet(dienst)staf, staf- en verzorgingseenheidlangeafstandsverkenningseenheidbevoorradinginfanterieeenheid in oprichtingtank / gepantserdeenheid getoond in vredesonderbevelstellinggroep, ploeg, stukeenheid alleen bestaande in vredestijdantitankgroepmobilisabele eenheiddivisielegerkorpsbrigadepeloton, gevechtsbatterijcompagnie, eskadron, batterij, squadrongroep, sectie, detachementniet-organieke of tijdelijke groeperingeenheid waaraan een of meer subeenheden zijn onttrokkenparate eenheid met mobilisabele component(en)artillerie vuurregelingterritoriaal/regionaal commando, niet toegewezen aan of bestemd voor een NAVO-commandant mitrailleurlogistieke ondersteuning, verzorgingpantserwielinfanteriebeheer en bewakingverkenningpantserwielantitankversterkte eenheidcommando, eenheid van onbepaalde groottegenie, brugleggendparate eenheidmaterieelbevoorrading, reservedelen beveiligende strijdmachtGenievoertuigenmeteorologisch
_________________________________________________

1.The military symbols used throughout this website are mainly based on Royal Army regulation VS 2-1120/2 (1975 and 1989 editions) and the NATO Unclassified document APP-6 Military Symbols for Land Based Systems (1986). Symbols are used to indicate function rather than (affiliation to) an armed service, e.g. the signals group of an engineer battalion is indicated with a signals symbol rather than an engineer symbol. Note that symbols can be combined, as for example the symbol for armoured reconnaissance is a combination of the armour and reconnaissance symbols. Not all combinations used are shown in this key.